Gå til innholdet

Servicetjenester

PlussMeny

I tillegg til PlussBasis vil Selvaag Pluss Service tilby et utvalg tjenester som kan bestilles og betales av den enkelte beboer. For størst mulig trivsel og nytte vil innholdet i PlussMeny tilbudet bli utviklet i tråd med beboernes behov, ønsker og etterspørsel.

Under følger en oversikt med eksempel på noen av de tjenestene som kan leveres. Endelig liste og priser på tjenestene som inngår i PlussMeny vil foreligge ved innflytting. Vi har som mål at prisen på PlussMeny tjenestene skal fremstå som konkurransedyktige og attraktive.

PlussBasis

PlussBasis utgjør det faste servicetilbudet som inngår i Plusskonseptet og er å anse som fast så lenge serviceavtalen gjelder. Innholdet kan endres i samråd med serviceutvalget og styret i boligssameiet. Eventuelle endringer vil være basert på nye ønsker og behov med utgangspunkt i prosjektets beliggenhet og beboer sammensetning.

Dette inngår i PlussBasis *)

  • Bemanning av resepsjon
  • Resepsjonstjenester
  • Vertskapet kan avlaste deg med en rekke praktiske resepsjonsoppgaver. Dette kan være formidling av tjenester, billetter til arrangementer, reiser og lignende. I forbindelse med private selskaper kan vi bistå med planleggingen og bestillinger.
  • Dagens aviser og utvalgte magasiner
  • Fri bruk av kaffebar
  • Fri bruk av Internettstasjon og trådløst nettverk i serviceområdet
  • Renhold og daglig tilsyn av serviceområdet
  • Blomster og annet driftsutstyr
  • Utsmykning i Serviceområde. Utlånt av Selvaag Gruppen
  • Vedlikehold av inventar og utstyr i Serviceområdet i samsvar med serviceavtalen

*) lokale forskjeller kan forekomme. Omfang nærmere beskrevet i Serviceavtalen

Serveringstilbudet

Vertskapet vil i et omfang tilpasset etterspørsel og interesse legge til rette for rimelige og enkle serveringstilbud i åpningstiden. Aktuelle faste serveringstilbud kan være lunch, suppe og vafler. I tillegg kan det være månedlig hverdagsmiddager, barnemiddager eller middager hvor tradisjonene står i fokus som fårikål, pinnekjøtt eller sesongens skreimiddag.

Vertskapet vil også bidra til å skape stemning i forbindelse med merkedager og høytider ved å pynte ekstra og servere noe som passer til som for eksempel fastelavensboller, pepperkaker og påskegodt.

Plussboliger i drift

Plussboliger i Sverige

©Selvaag Bolig 2018 // Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: Imaker as