Gå til innholdet

Vertskap

Vertskapet er ansatt i Selvaag Pluss Service og tilgjengelig i resepsjonen på dagtid alle hverdager. Arbeidstiden er nærmere beskrevet under åpningstid.

I den faste serviceavgiften utgjør vertskapets arbeidstid 1 årsverk. I tillegg dekker Pluss Service opplæring og vikarer i forbindelse med ferier og fravær.

Vertskapets oppgaver og ansvar

Vertskapet har som hovedmål å utøve vertskapsrollen for beboerne på en slik måte at det bidrar til en enklere hverdag med fokus på trygghet, service og opplevelser.

Vertskapet har ansvar for etablering, drift og utvikling av PlussBasis som er nærmere beskrevet i Serviceavtalen. Vertskapet er ansvarlig for at service og kvalitet er i henhold til fastsatt standard og gjeldende lover og forskrifter.

Noen typiske arbeidsoppgaver for vertskapet vil være:

  • Daglig drift av resepsjonen
  • Besvare henvendelser fra kunder og påse at bestillinger blir utført etter avtale.
  • Følge opp reservasjoner av selskapsrom, møterom og gjesterom
  • Etablere og følge opp avtaler med samarbeidende leverandører av tjenester
  • Sørge for oppdatert informasjon og nyhetsbrev til beboere
  • Planlegge aktivitetsprogram og bistå i gjennomføring av fellesaktiviteter
  • Legge frem dagens aviser og magasiner
  • Se til at kjøkkenet ved arbeidstidens slutt er ryddig og ordentlig, og at Internkontroll og hygieneforskrifter blir fulgt
  • I samråd med styre og forretningsfører bistå med tilsyn av fellesområder
  • Dialog med vaktselskap


Vertskapet rapporterer til sin leder i Pluss Service. Oppgaver utover det som er avtalt i arbeidsinstruks og spørsmål knyttet til vertskapets utførelse av rollen må rettes til Pluss Service. Vertskapet er underlagt alminnelig taushetsplikt.

Plussboliger i drift

Plussboliger i Sverige

©Selvaag Bolig 2018 // Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: Imaker as